Od mládí se věnuji sportu, závodně jsem lyžovala, běhala, plavala. Nemoc přerušila sportovní kariéru, což mě vedlo ke zdravotnímu studiu. Bez pohybu si ale život neumím představit, a tak jsem skloubila sportovní i zdravotní studium. Zkušenosti z práce na rehabilitaci i osobního trenéra mi dávají možnost komplexního pohledu na klienta. Studium výživy a psychologie pak…

Specializace: pilátes, zdravotní cvičení, yoga Vzdělání: Instruktor pilátes – Kurz Yogy – Cvičitel zdravotní TV

Specializace: Yoga, Pilátes, Power Yoga,

Specializace: Yoga, Pilátes, Poer Yoga, Body Styling