Specializace : 

POWER YOGA

BODYSTYLING

Vzdělání : 

Osvědčení o odborné způsobilosti instruktor fitness – Fitness Institut Tonus, PaeDr. P. Tlapák, Csc.

Osvědčení Instruktor jógy – vzdělávací středisko Blanky Janíčkové Yoga4Yogy

Aerobic instruktor – licence B IFAA Czech

Muscle conditioning – FISAF

BOSU CORE – academy FACE Czech

Category AEROBIK, BODY SHAPE, JOGA