Práci osobní trenérky se věnuji od roku 2016, kdy jsem postupně vyměnila sedavé zaměstnání, za práci, která mi dodává energii.   Během spolupráce s klientem vycházím z jeho individuálního nastavení a pracuji s tím, jaký má životní styl, cíl a další sportovní aktivity. Zaměřuji se hlavně na tréninky vedoucí k zlepšení pohybové stereotypu, zlepšení kondice. V rámci kondiční přípravy se věnuji i malým sportovcům. 

 

Nejlepší odměnou pro mě je, když moji klienty odcházejí po tréniku s úsměvem na rtech a cítí lépe. Specializace: 

 • Kondiční trénink (zlepšení síly, vytrvalosti, kondice, mobility, posílení core) 
 • 3D trénink (funkční trénink na platformě Procedos, a dalšími pomůckami) 
 • Zdravotní trénink (odstranění svalových dysbalancí, aktivace hlubokého stabilizačního systému, náprava pohybového stereotypu) 
 • Diagnostika pohybovéo ap

 

Vzdělání: 

 • Rekvalifikační kurz Instruktor fitness, Synergy Academy s.r.o., Staropramenná 12, Praha
 • vysokoškolské 

 

Průběžné vzdělávání: 

 • BlackRoll – základní pro trenéry, povedením master trenera Michala Peroutky 
 • Procedos traniner education, pod vedením mastr trenéra Martina Iterského
 • Kondiční trénink ve vrcholovém a výkonnostním sportu I. a II., pod vedením Martina Itreského 
 • Trénink rychlosti a výbušnosti, pod vedením Martina Itreského 
 • Trénink síly a core, pod vedením Martina Itreského
 • Maximalizace sportovního výkonu, Next step in eudcation
 • Stabilita, mobilita, kondice, Next step in eudcation
 • Diagnostické postupy, Next step in eudcation
 • Základy vývojové kineziologie, Next step in eudcation
 • Pánevní dno „na nohách,“ Next step in eudcation
 • Vývojová kineziologie a střed těla, Sparring Partners
 • Prevence bolesti zad nejen ve sportu I. a II., Next step in eudcation
 • Zdravý běh, Next step in eudcation
 • Funkční trénink CORE, Face Academy
 • Kettlebells, Synergy Academy

 

Kontakt: 

m: 604 289 594 

e: peprokopova@gmail.com 

w: www.lehkostziti.cz 

 

Category Osobní trenér