Specializace:

Kruhové tréninky
osobní trenér fitness
intervalové tréninky (HIIT)
trenér basketbalu
plavecký trenér
runnig
Cross Gym

Vzdělání:

Magisterské studium tělesná výchova a biologie na VŠ UK v Praze
Certifikát instruktora fitcentra ACI
Sportovní masér
Instruktor školního lyžování
Cvičitel plavání (UK PedF)
Kvalifikační průkaz – PLAVČÍK
Diagnostika aktuálního stavu – ACI
Resistenční trénink – ACI
Cardiofitness – ACI
Instruktor lezení na umělých stěnách
Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti