Vzdělání:
200h RYT Hatha Yoga Instructor, Santosha Yoga Institut, Bali
200h Instruktor jógy MŠMT, Praha
50h Fly Yoga, Ko Phangan Thailand
25h Pre-natal, post-natal, children and teens yoga, Bali

Specializace:
Hatha yoga
Vinyasa yoga
Pre-natal yoga
Post-natal yoga
Teens yoga
Tuina massage therapy
Reconditon and sports massage
Deep tissue massage
Accupressure

Od raného dětství jsem se věnovala baletu, gymnastice a závodnímu tanci. Skrze svoje sportovní zranění jsem jednoho dne musela všeho nechat, a v době své rekonvalescence jsem si postupně našla cestu k jemnější aktivitě, k józe. Mé zranění mi paradoxně dalo největší lekci v poznání svého těla a jeho limitech - fyzických i psychických.

Dnes se věnuji nejvíce Vinyasa józe, která může být jemná či dynamická. Má lekce je vždy rozdělena do 3 bloků:
• dechové cvičení (pranayama)
• warm up a jógová sekvence (yoga flow)
• závěrečná výživná meditace, ve které necháte své myšlenky rozplynout... aspoň na chvilku.

V lekcích se soustředím zejména na správnou posturu těla a postavení páteře, správné a hlavně bezbolestné provedení jógových ásán a propojuji pohyb s dechem, který prohlubuje prožitek jógové praxe. Pomocí Vinyasa jógy bude vaše tělo příjemně protažené a aktivně posílené tam, kde je potřeba.