Specializace:
Salsation

Vzdělání:

26-27.06.2015, Varšava, Polsko SALSATION® Basic Instructor Training

06.10.2014, Varšava, Polsko Zumba® Pro Skills

30.08.2014 Zumba® Burst, Zumba® Glutes

16.08.2013 Zumba Kids & Kids Jr.

20.02.2012 Zumba® Core

24.09.2012, Poznaň, Polsko ZumbaTomic®

07-08.07.2012, Poznaň, Polsko Zumba® Basic 1Instructor Training