Specializace:
Indoor Cycling

Vzdělání:
Malý diplom aerobik – FACE
Indoor cycling – FACE